Aj tento rok sa pripravujeme na Vianoce, ukážka z tvorby adventných vencov.