Služby

“Chcem byť sám sebou, a predsa nebyť sám.”

      Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou občanom v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.   alebo občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje nielen:

UBYTOVANIE

sunrisehome 008

Zariadenie  poskytuje klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou. Pre klientov je zabezpečené ubytovanie v 2 lôžkových izbách a dvoch trojlôžkových izbách s bezbariérovým vstupom, so samostatným sociálnym zariadeniam.

Izby sú zariadené príjemne a útulne s ohľadom na súkromie klienta.

Vybavenie izieb:

  • vlastné sociálne zariadenie s toaletou, sprchovým kútom, umývadlom a zrkadlom
  • posteľ, nočný stolík, kreslo, skriňa,
  • posteľné prádlo, uteráky a osušky,

V zariadení je k dispozícií bezbariérová kúpeľňa.

Vstupná hala je vybavená krbom, sedacími súpravami, veľkoplošným televízorom.

STRAVOVANIE

5Strava pre klientov zariadenia (obed a večera ) sa zabezpečuje dodávateľskou službou a podáva sa vo vlastných jedálenských priestoroch. Raňajky, desiatu a olovrant zabezpečuje zariadenie SUN RISE Dom pre seniorov. Strava sa podáva 5 - krát denne, klientom so špeciálnymi diétami 6 - krát denne. Stravovanie je v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov podľa stravných jednotiek. Mobilní klienti sa stravujú v jedálni zariadenia, imobilným klientom je jedlo podávané na izbách. V prípade potreby a ťažkého zdravotného stavu klientov je strava doplňovaná o nutridrinky.

Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim: čaj, pitná vody, malinovka.