“Chcem byť sám sebou, a predsa nebyť sám.”

      Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou občanom v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.   alebo občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje nielen:

sunrisehome 008UBYTOVANIE

Zariadenie  poskytuje klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou. Pre klientov je zabezpečené ubytovanie v 2 lôžkových izbách a dvoch trojlôžkových izbách s bezbariérovým vstupom, so samostatným sociálnym zariadeniam.

Izby sú zariadené príjemne a útulne s ohľadom na súkromie klienta.

Vybavenie izieb:

 • vlastné sociálne zariadenie s toaletou, sprchovým kútom, umývadlom a zrkadlom
 • posteľ, nočný stolík, kreslo, skriňa,
 • posteľné prádlo, uteráky a osušky,

V zariadení je k dispozícií bezbariérová kúpeľňa.

Vstupná hala je vybavená krbom, sedacími súpravami, veľkoplošným televízorom.

3018641 care homeSTRAVOVANIE

Strava pre klientov zariadenia (obed a večera ) sa zabezpečuje dodávateľskou službou a podáva sa vo vlastných jedálenských priestoroch. Raňajky, desiatu a olovrant zabezpečuje zariadenie SUN RISE Dom pre seniorov. Strava sa podáva 5 - krát denne, klientom so špeciálnymi diétami 6 - krát denne. Stravovanie je v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov podľa stravných jednotiek. Mobilní klienti sa stravujú v jedálni zariadenia, imobilným klientom je jedlo podávané na izbách. V prípade potreby a ťažkého zdravotného stavu klientov je strava doplňovaná o nutridrinky.

Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim: čaj, pitná vody, malinovka.

5POMOC PRI ODKÁZANOSTI

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné, láskavé zdravotné sestry a opatrovateľky.

sv4 OŠETROVATEĽSKÁ A OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť priamo v zariadení.

6SOCIÁLNA REHABILITÁCIA A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

SUN RISE Dom pre seniorov ponúka svojim klientom rôzne aktivity pod odborným vedením sociálneho pracovníka – skupinové a individuálne.

1. Skupinové aktivity:

 • Arteterapia: znamená liečbu výtvarným umením, dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností,   posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
 • Kognitívne tréningy pamäti
 • Reminiscencia: spomienky na časy minulé, mladosť prostredníctvom fotografií, rozhovorov
 • Biblioterapia: čítanie kníh, časopisov, rozhovory
 • Muzikoterapia: počúvanie hudby, spev
 • Spoločenské hry
 • Duchovné aktivity
 • Sociálne aktivity: oslavy narodenín, Deň Matiek, Mikuláš, Vianočné posedenie,

 2. Individuálne aktivity prebiehajú podľa potrieb klienta

 • Rozhovory
 • Aktivity podľa individuálneho plánu klienta
 • Rozhovory a stretnutia s rodinnými príslušníkmi

 SUN RISE Dom pre seniorov spolupracuje so súkromnou materskou škôlkou a jasľami Seahorse so sídlom v Podunajských Biskupiciach.

1412982950258UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE

V zariadení je zabezpečené pravidelné upratovanie a dezinfekcia všetkých priestorov. Osobné šatstvo klientov ako aj posteľnú bielizeň perieme vo vlastnej práčovni.

O klientov sa starajú odborní zamestnanci úseku sociálnych, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb.

Zariadenie má nemocničný informačný systém, ktorý slúži na privolanie odborného personálu v prípade potreby klienta, aktívny je 24 hodín.