Ponúkame kvalitnú starostlivosť tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných osôb.

Našim základným cieľom je nielen pre klientov zabezpečovať vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť, ale aj vytvárať rodinné prostredie s pocitom istoty. Prihliadame a rešpektujeme individuálne potreby človeka, rovnako zachovávame ľudskú dôstojnosť.

Zariadenie sa nachádza v Bratislave v časti Petržalka na ulici: Bzovícka, ktoré je ľahko dostupné autom, ale aj hromadnou dopravou. Pred zariadením máme k dispozícii veľké parkovisko. Pre klientov je ubytovanie zabezpečené v 2 – podlažnej bezbariérovej budove s výťahom v 2 lôžkových izbách a dvoch trojlôžkových izbách s celkovou kapacitou 40 miest.