Kontakt

Kontaktné informácie

Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.

Adresa

Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov

Bzovícka 38 851 07 Bratislava

Garant

Mgr. Slavomír Bubanec

Email

sunrisehomeba@gmail.com

Telefón

0911 111 810

zdravotný úsek

Lenka Banická

Bankové spojenie

ČO: 45746401

DIČ: 2120068137

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Číslo účtu IBAN: SK65 1100 0000 0029 4200 7491