Cenník poskytovania sociálnych služieb

Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov,

Bzovícka 38, 851 07 Bratislava

 

S rozhodnutím o odkázanosti

na sociálnu  službu      

 

Bez rozhodnutia odkázanosti

na sociálnu službu

 

Klient bez diabetickej stravy (racionálna strava)

 Odborné činnosti:

 

 Odborné činnosti:

 
 

  pomoc pri odkázanosti 

150€ 

 pomoc pri odkázanosti

150€ 

 

  základné sociálne poradenstvo

0€ 

 základné sociálne poradenstvo

0€

 

  sociálna rehabilitácia  

0€ 

  sociálna rehabilitácia  

0€ 

 

 Obslužné činnosti:

 

 Obslužné činnosti:

 
 

  Stravovanie 8,30/deň

249€ 

  Stravovanie 8,30/deň

249€ 

 

  Ubytovanie

300€ 

 Ubytovanie

561€

 

 ďalšie činnosti

0€

 ďalšie činnosti

0€

 

 upratovanie, pranie, žehlenie,  údržba bielizne a šatstva

0€

 upratovanie, pranie, žehlenie,  údržba bielizne a šatstva

0€

 

 Spolu

699€ 

 Spolu

960€

 

S rozhodnutím o odkázanosti

na sociálnu službu

 

Bez rozhodnutia odkázanosti

na sociálnu službu

 

Klient s diabetickou stravou

 Odborné činnosti:

 

 Odborné činnosti:

 
 

  pomoc pri odkázanosti 

150€ 

 pomoc pri odkázanosti 

150€ 

 

  základné sociálne poradenstvo

0€ 

 základné sociálne poradenstvo

0€ 

 

 sociálna rehabilitácia  

0€ 

 sociálna rehabilitácia  

0€ 

 

 Obslužné činnosti:

 

 Obslužné činnosti:

 
 

 Stravovanie 9,70/deň

291€ 

 Stravovanie 9,70/deň

291€ 

 

 Ubytovanie

300€ 

 Ubytovanie

561€ 

 

 ďalšie činnosti

0€

 ďalšie činnosti

0€

 

 upratovanie, pranie, žehlenie,  údržba bielizne a šatstva

0€

 upratovanie, pranie, žehlenie,  údržba bielizne a šatstva

0€

 

 Spolu

 741€ 

 

 1002€

 

S rozhodnutím o odkázanosti

na sociálnu službu

 

Bez rozhodnutia odkázanosti

na sociálnu službu

 

Klient s nízko bielkovinovou stravou

 Odborné činnosti:

 

 Odborné činnosti:

 
 

 pomoc pri odkázanosti 

150€ 

 pomoc pri odkázanosti 

150€ 

 

 základné sociálne poradenstvo

0€ 

 základné sociálne poradenstvo

0€ 

 

 sociálna rehabilitácia  

0€ 

 sociálna rehabilitácia  

0€ 

 

 Obslužné činnosti:

 

 Obslužné činnosti:

 
 

 Stravovanie 8,50/deň

255€ 

 Stravovanie 8,50/deň

255€ 

 

 Ubytovanie

300€ 

 Ubytovanie

561€ 

 

 ďalšie činnosti

0€

 ďalšie činnosti

0€

 

 upratovanie, pranie, žehlenie,  údržba bielizne a šatstva

0€

 upratovanie, pranie, žehlenie,  údržba bielizne a šatstva

0€

 

 Spolu

 705€

 

 966€

Zabezpečovanie záujmovej činnosti, úschova cenných vecí ak o to klient požiada, pracovná terapia, aktivačná, rekreačná a duchovná činnosť a pod.

Spôsob a podmienky úhrady za poskytovanú sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu, najneskôr do 01. v mesiaci prevodom na účet poskytovateľa:

číslo účtu 2942007491/1100.