Aktivity

Featured

Vianočné posedenie 2017

Ďakujeme deťom za krásne vystúpenie plné piesní, básničiek a scénok s Vianočnou tématikou, čím spríjemnili predvianočné chvíle našim klientom. Ďakujeme aj ich sprievodu, že dokázali takéto priam folklórne vystúpenie nacvičiť a realizovať.

Tak Vám spoločne ďakujeme potleskom a prajeme krásne a príjemné Vianočné sviatky.

 

sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00001 sr vianocne posedenie 2017_2017_00001
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00004 sr vianocne posedenie 2017_2017_00004
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00005 sr vianocne posedenie 2017_2017_00005
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00007 sr vianocne posedenie 2017_2017_00007
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00010 sr vianocne posedenie 2017_2017_00010
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00011 sr vianocne posedenie 2017_2017_00011
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00012 sr vianocne posedenie 2017_2017_00012
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00015 sr vianocne posedenie 2017_2017_00015
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00017 sr vianocne posedenie 2017_2017_00017
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00018 sr vianocne posedenie 2017_2017_00018
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00019 sr vianocne posedenie 2017_2017_00019
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00021 sr vianocne posedenie 2017_2017_00021
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00022 sr vianocne posedenie 2017_2017_00022
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00023 sr vianocne posedenie 2017_2017_00023
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00026 sr vianocne posedenie 2017_2017_00026
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00027 sr vianocne posedenie 2017_2017_00027
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00030 sr vianocne posedenie 2017_2017_00030
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00032 sr vianocne posedenie 2017_2017_00032
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00033 sr vianocne posedenie 2017_2017_00033
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00034 sr vianocne posedenie 2017_2017_00034
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00036 sr vianocne posedenie 2017_2017_00036
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00037 sr vianocne posedenie 2017_2017_00037
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00039 sr vianocne posedenie 2017_2017_00039
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00040 sr vianocne posedenie 2017_2017_00040
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00041 sr vianocne posedenie 2017_2017_00041
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00043 sr vianocne posedenie 2017_2017_00043
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00044 sr vianocne posedenie 2017_2017_00044
sr vianocne posedenie 2017_201...
sr vianocne posedenie 2017_2017_00046 sr vianocne posedenie 2017_2017_00046