2 percentá

2 percentá

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia poukázaním 2%, resp. 3% podielu dane z príjmov.

 Ak ste zamestnanec

 1. Do 15.02. vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
 2. Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
 4. Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 02.05. na Váš daňový úrad.

Ak ste fyzická osoba

 1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad

Ak ste právnická osoba

 1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

Potrebné údaje na vyplnenie:

 • IČO: 45746401
 • Právna forma: Nezisková organizácia
 • Obchodné meno (názov): Nezisková organizácia SUN RISE DOM PRE SENIOROV
 • Sídlo: Bzovícka 3244/38, 851 07 Bratislava